Sabtu, November 06, 2010

Kesimpulan

Isu penamaan makna dalam watak-watak yang terdapat dalam filem Labu dan Labi ini mempunyai kesinoniman dengan nama dan peran yang dibawa oleh para pelakon. Isu penamaan makna ini telah dilihat dan dianalisis berdasarkan pengaplikasian teori analisis komponen makna dengan menggunakan fitur-fitur semantik yang memperlihatkan persamaan dan perbezaan nama watak dan juga makna disebaliknya.

Apabila dilihat secara kasar tanpa penganalisisan, pada dasarnya, cerita Labu dan Labi ini hanya berkonsepkan humor tetapi sebenarnya menyelitkan unsur-unsur sindiran kepada masyarakat Melayu melalui nama yang telah diberikan kepada watak-watak tersebut seperti yang telah diperjelaskan.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan